Alveolit

Alveolitida je difuzní zánětlivá léze alveolární a intersticiální plicní tkáně, která se může vyskytovat izolovaně nebo se vyvíjet ve srovnání s jinými onemocněními.

Plicní alveoly se podílejí na činnosti dýchání, zajišťují výměnu plynu s plicními kapilárami a jsou koncovou částí dýchacího přístroje. Celkový počet alveol dosahuje v obou plicích 600-700 milionů.

Příčiny a rizikové faktory

Exogenní alergická alveolitida se vyvíjí na pozadí alergických reakcí (často alergeny jsou rostlinný a domácí prach, léky, chlupy, komponenty mikroskopických hub, průmyslové dráždivé látky atd.). Vstup alergenu do těla způsobuje tvorbu IgG. Imunitní komplexy (antigen-protilátka) jsou uloženy na povrchu alveolů, což způsobuje poškození buněčné membrány, uvolňování významného množství biologicky aktivních látek s rozvojem zánětlivého procesu. Při vývoji této formy alveolitidy hraje důležitou roli opakovaný vstup alergenu do těla.

Příčiny idiopatické fibrosingové alveolitidy nejsou zcela objasněny. Předpokládá se, že onemocnění může být autoimunitní povahy, vyskytující se na pozadí infekce některými viry (virus hepatitidy C, herpes virus, cytomegalovirus, adenoviry). Rizikové faktory pro rozvoj této formy onemocnění zahrnují práci v zemědělském sektoru, dřevozpracujícím průmyslu, hutnictví a kouření. Zánětlivý proces v plicních alveolech vede zároveň k nevratnému zesílení jejich stěn s následným snížením permeability pro výměnu plynů.

Hlavním důvodem vzniku toxické fibrosingové alveolitidy je přímý nebo nepřímý vliv toxických látek, které vstupují do plicních alveol plicních hltogenních nebo aerogenních plic (mimo jiné jako jsou azathioprin, merkaptopurin, metotrexát, furadonin, cyklofosfamid).

Sekundární alveolitis se vyskytuje na pozadí jiných patologických procesů. Nejčastěji se jedná o sarkoidózu, tuberkulózu, difuzní onemocnění pojivové tkáně.

Mezi rizikové faktory patří:

Formy nemoci

V závislosti na etiologickém faktoru, stejně jako na charakteru průběhu onemocnění, existují:

 • idiopatická fibrosingová alveolitida;
 • toxická fibrosingová alveolitida;
 • exogenní alergická alveolitida.

Alveolitida může být primární a sekundární, stejně jako akutní, subakutní a chronická.

Idiopatická fibrosingová alveolitida je náchylná k postupné progresi s rozvojem komplikací. Vzhledem ke zvyšujícím se nevratným změnám v alveolárním kapilárním systému plic je riziko úmrtí vysoké.

Fáze nemoci

V závislosti na histologickém obraze se rozlišuje pět stadií idiopatické fibrosingové alveolitidy:

 1. Infiltrace a zahuštění plicní alveolární septa.
 2. Plnění plicních alveol s buněčným složením a exsudátem.
 3. Zničení plicních alveol.
 4. Změna struktury plicní tkáně.
 5. Tvorba cysticky modifikovaných dutin.

Příznaky alveolitidy

Symptomy alveolitidy se liší v závislosti na formě onemocnění, ale existuje celá řada projevů společných pro všechny formy alveolitidy plic. Hlavním příznakem je dušnost, která se v počáteční fázi onemocnění vyskytuje po cvičení, ale jak postupuje patologický proces, začíná se projevovat v klidu. Navíc si pacienti stěžují na suchý neproduktivní kašel, únavu, bolestivost svalů a kloubů. V pozdějších stadiích onemocnění dochází ke ztrátě hmotnosti, cyanóze kůže a také ke změnám tvaru prstů („paličky“) a nehtů („brýle na hodinky“).

První příznaky akutní exogenní alergické alveolitidy se mohou objevit během několika hodin po kontaktu s alergenem. V tomto případě se obecné příznaky onemocnění podobají klinickému obrazu chřipky. Pacienti mají horečku, zimnici, bolest hlavy, kašel a dušnost, těžkost a bolest v hrudi. Děti s některými alergickými onemocněními v počátečních stadiích exogenní alergické alveolitidy mají astmatický typ dušnosti a někdy astmatické záchvaty. Během auskultace jsou prakticky po celém povrchu plic slyšet jemně vlhké ralesky. Po vyloučení kontaktu s alergenem, který způsobil vznik onemocnění, příznaky vymizí během několika dnů, ale navracejí se s následným kontaktem s příčinným alergenem. V tomto případě může celková slabost, stejně jako dušnost, která je zhoršena fyzickou námahou, přetrvávat u pacienta několik dalších týdnů.

Chronická forma exogenní alergické alveolitidy se může objevit při opakovaných epizodách akutní nebo postoidní alveolitidy nebo nezávisle. Tato forma onemocnění se projevuje inspirační dušností, přetrvávajícím kašlem, úbytkem hmotnosti, zhoršením celkového stavu pacienta.

Komplikace alveolitidy mohou být chronická bronchitida, plicní hypertenze, plicní srdce, srdeční selhání pravé komory, intersticiální fibróza, plicní emfyzém, respirační selhání, plicní edém.

Idiopatická fibrosingová alveolitida se vyvíjí postupně, přičemž pacient má ireverzibilní změny v plicních alveolech, což se projevuje zvýšenou dušností. Kromě těžké dušnosti se pacienti stěžují na bolest pod lopatkami, která narušuje hluboký dech, horečku. S progresí patologického procesu, hypoxemie (snížení obsahu kyslíku v krvi), selhání pravé komory a zvýšení plicní hypertenze. Terminální stadium onemocnění je charakterizováno výraznými známkami respiračního selhání, zvýšením a expanzí pravého srdce (plicního srdce).

Hlavní příznaky toxické fibrosing alveolitis jsou dušnost a suchý kašel. Během auskultace plic u pacientů je slyšet crepitus.

Diagnostika

Diagnóza je stanovena na základě údajů získaných během sběru stížností a anamnézy, fyzikální diagnostiky, studií respiračních funkcí a radiografie plic.

V průběhu rentgenového vyšetření s exogenní alergickou alveolitidou je detekován pokles průhlednosti plicní tkáně při tvorbě velkého počtu malých ohniskových stínů. Pro potvrzení diagnózy se provádí laboratorní imunologická diagnostika, provokativní inhalační testy, počítačová tomografie plic. V diagnosticky obtížných případech se využívá biopsie plicní tkáně, po níž následuje histologické vyšetření získaného materiálu.

Exogenní alergická alveolitida rozlišuje bronchiální astma, atypickou pneumonii, tuberkulózu, sarkoidózu a další formy alveolitidy plic.

V případě idiopatické fibrosingové alveolitidy jsou na rentgenovém snímku plic na obou stranách definovány malé fokální difuzní změny, výraznější v dolních částech. V pozdějších stadiích onemocnění jsou v plicní tkáni detekovány sekundární cystické změny. Datová počítačová tomografie plic vám umožní určit oblast změněné plicní tkáně pro následnou biopsii. Výsledky elektrokardiogramu ukazují na přítomnost hypertrofie a přetížení pravého srdce.

Diferenciální diagnostika této formy alveolitidy se provádí pneumonií, granulomatózou, pneumokoniózou, difúzními formami amyloidózy a neoplazmy plic.

Radiografické změny v akutní toxické fibrosingové alveolitidě mohou chybět. Dále se stanoví deformace a difuzní amplifikace plicního vzoru, jakož i difuzní fibróza.

Sekundární alveolitis se vyskytuje na pozadí jiných patologických procesů. Nejčastěji se jedná o sarkoidózu, tuberkulózu, difuzní onemocnění pojivové tkáně.

Léčba alveolitidy

Taktika léčby alveolitidy závisí na formě onemocnění. V některých případech může být nutná hospitalizace pacienta.

Účinnost léčby idiopatické fibrosingové alveolitidy se s progresí patologického procesu snižuje, proto je důležité začít ji v rané fázi. Léčba této formy onemocnění spočívá v použití glukokortikoidů, v případě, že to nestačí, jsou předepsány imunosupresiva a bronchodilatátory. S progresí onemocnění terapeutický účinek poskytuje plazmaferézu. Chirurgická léčba této formy onemocnění zahrnuje transplantaci plic. Indikace jsou dušnost, těžká hypoxémie, snížená plicní kapacita.

V případě alergické a toxické etiologie alveolitidy je kromě hlavní léčby nutné vyloučit nebo omezit účinek alergických nebo toxických látek na pacientovo tělo, což je kontakt s ním, který způsobil rozvoj onemocnění. U mírnějších forem alveolitidy je to obvykle dostačující pro vymizení všech klinických příznaků, nemusí vzniknout potřeba lékařského ošetření.

Při léčbě závažných forem exogenní alergické alveolitidy se používají glukokortikoidy, inhalované bronchodilatátory, bronchodilatátory a kyslíková terapie.

Při toxické fibrosing alveolitis jsou přiřazeny mukolytika a glukokortikoidy (orální nebo inhalační).

Ve všech formách alveolitidy jsou vedle hlavní léčby zobrazeny vitamínové komplexy, draslíkové preparáty a dechová cvičení (terapeutická dechová cvičení).

Možné komplikace alveolitidy a následky

Komplikace alveolitidy mohou být chronická bronchitida, plicní hypertenze, plicní srdce, srdeční selhání pravé komory, intersticiální fibróza, plicní emfyzém, respirační selhání, plicní edém.

Předpověď

Včasná adekvátní léčba akutní exogenní alergické a toxické fibrosingové alveolitidy je obvykle příznivá. Když se nemoc stane chronickou, prognóza se zhorší.

Idiopatická fibrosingová alveolitida je náchylná k postupné progresi s rozvojem komplikací. Vzhledem ke zvyšujícím se nevratným změnám v alveolárním kapilárním systému plic je riziko úmrtí vysoké. Pětileté přežití po chirurgickém zákroku dosahuje 50-60%.

Prevence

Aby se zabránilo rozvoji alveolitidy, doporučuje se rychle a adekvátně léčit infekční onemocnění, omezit kontakt s potenciálně nebezpečnými alergeny, eliminovat domácí a pracovní faktory, které mohou způsobit rozvoj patologického procesu, řídit se pravidly zdraví při práci a vzdát se špatných návyků.

Jedinci s rizikem alveolitidy by měli podstoupit pravidelné lékařské prohlídky.

http://www.neboleem.net/alveolit.php

Alveolit

Plicní alveolitida je proces onemocnění, během kterého jsou postiženy alveoly, následované tvorbou fibrózy. U této poruchy se tkáň orgánu zhušťuje, což neumožňuje plicním funkcím plic a často vede k nedostatku kyslíku. Jiné orgány v této době také plně nedostávají kyslík, který zase porušuje metabolismus.

V závislosti na druhu, to může být nezávislé onemocnění nebo se vyskytovat ve spojení s jinými poruchami, jako je AIDS, hepatitida, artritida, sklerodermie nebo lupus erythematosus. Bez ohledu na formu může být porucha akutní nebo chronická. Nejnebezpečnější je chronický průběh alveolitidy, jejíž symptomy jsou charakterizovány postupným vývojem, který ve většině případů vede k tomu, že onemocnění je detekováno v pozdějších stadiích, kdy v plicích začal nevyléčitelný proces. Diagnóza onemocnění se provádí pomocí radiografie a CT hrudníku.

Cílem léčby je odstranění zánětu z alveol a zlepšení krevního oběhu. Speciální úkoly a metody fytoterapie se s takovými úkoly vyrovnávají, díky čemuž je možné provádět léčbu doma, ale pouze po konzultaci s odborníkem. Pulmonolog vysvětlí, co je alveolitida, a také všechna diagnostická a terapeutická opatření.

Etiologie

Dosud nebyly zcela objasněny příčiny vzniku této choroby. Někteří odborníci v oblasti medicíny naznačují dědičný faktor, druhý věří, že virus se podílí na narození nemoci. V závislosti na typu onemocnění jsou provokativní faktory:

 • kontakt s toxickými látkami;
 • slabá imunita;
 • dlouhodobý pobyt nebo život ve znečištěném prostředí;
 • lidská hepatitida C;
 • zánětlivé nebo infekční procesy na sliznici jícnu;
 • bakterie, houby a jiné mikroorganismy;
 • užívání některých léků;
 • potravinářské výrobky;
 • antigeny rostlinného a živočišného původu, například šest nebo peří, kontakt s pylem jedovatých rostlin.

Alergická alveolitida se klasifikuje podle alergenů, což může být:

 • plesnivé seno, což je důvod, proč jsou zemědělci nejvíce postiženi touto chorobou;
 • ptačí chmýří nebo podestýlka je typická pro lidi, kteří neustále pečují a chovají ptáky;
 • cukrová třtina;
 • ječmenný prach;
 • časté používání klimatizačních jednotek, ohřívačů nebo zvlhčovačů;
 • sýrové formy;
 • spory hub.

Odrůdy

V závislosti na etiologickém faktoru dochází k alveolitidě:

 • fibrosing idiopatický - liší se v tom to nastane na pozadí nesrozumitelných faktorů, ale tam je předpoklad, že jeho vývoj je ovlivňován genetickou predispozicí a životním stylem osoby;
 • exogenní alergie - vyskytuje se na pozadí požití antigenů různé povahy přes respirační orgány;
 • jedovatý - založený na jménu, je tvořen kvůli vlivu některých chemických prvků. Tato forma je velmi snadno zpracovatelná, člověk má pouze zastavit kontakt s chemikálií.

V závislosti na průběhu onemocnění se alveolitis dělí na:

 • chronický - charakterizovaný pomalým průběhem, kvůli kterému je diagnóza onemocnění spíše pozdní, kdy je obtížné vyléčit nemoc. Doba exacerbace symptomů je nahrazena dlouhou dobou jejich ústupu;
 • akutní - s touto formou se první znaky začínají objevovat v intervalu od čtyř do dvanácti hodin.

Příznaky

Symptomy fibrosing alveolitis jsou:

 • dušnost, která se vyskytuje na pozadí provádění těžké fyzické námahy. V pozdějších fázích je takové označení pozorováno i při mírné aktivitě;
 • kašel bez sputa nebo s malým množstvím;
 • ostrý úbytek hmotnosti;
 • otoky;
 • bolesti kloubů;
 • sípání při dýchání;
 • zvýšení velikosti krční žíly;
 • lidská únava;
 • kůže má modrý odstín;
 • silná bolest na hrudi, často procházející pod lopatkou;
 • svalová slabost;
 • horečka.

Příznaky alergické alveolitidy jsou:

 • neschopnost zhluboka se nadechnout;
 • silná bolest na hrudi;
 • kašel se sputem;
 • snížení pracovní kapacity proti rychlé únavě;
 • snížení nebo úplná ztráta chuti k jídlu, kvůli které je snížena tělesná hmotnost;
 • zvýšené pocení;
 • zimnice;
 • deformace prstů;
 • zvýšení tělesné teploty;
 • modravost kůže;
 • záchvaty těžké bolesti hlavy.

Po ukončení kontaktu s alergenem přecházejí všechny symptomy alveolitidy samy o sobě.

Komplikace

Bez včasné diagnózy a řádné léčby znamená jakýkoliv typ alveolitidy progresi následujících komplikací:

 • respirační selhání, tj. nedostatek kyslíku v těle;
 • významné zvýšení tlaku v tepnách plic;
 • srdeční selhání způsobené patologickým procesem v plicích;
 • chronická bronchitida;
 • plicní emfyzém.

Diagnostika

Ve většině případů si pacienti nevšimnou výskytu příznaků alveolitidy nebo je porovnávají se zcela odlišnými faktory. Diagnostická opatření proto zahrnují celou řadu aktivit - podrobnou sbírku stížností pacientů, stanovení přesné doby symptomů, studium lékaře o úplné klinické anamnéze pacienta, zjištění možných příčin onemocnění na základě údajů o pracovním a životních podmínkách pacienta. Specialista musí provést úplné vyšetření pokožky pacienta a poslouchat dýchání, aby byl přítomen hluk. Důležitou součástí diagnózy alveolitidy je obecné, biochemické a plynné složení krve, laboratorní studie sputu vylučovaného kašlem.

Výzkum hardwaru zahrnuje:

 • rentgen hrudníku, který umožňuje identifikovat strukturální změny v tomto orgánu;
 • VRKT - se provádí pro podrobnější stanovení plicních poruch;
 • spirometrie - studium respiračních funkcí pacienta;
 • EKG;
 • bronchoskopie - technika, která umožňuje zkoumat strukturu průdušek zevnitř;
 • biopsie - odběr malé částice postižené tkáně pro další mikroskopické vyšetření.

V některých případech budete možná potřebovat další konzultaci s terapeutem.

Po obdržení všech výsledků vyšetření ošetřující lékař předepíše individuální léčebnou strategii pro alveolitidu a také poskytne doporučení k léčbě onemocnění doma.

Léčba

V současné době je základem pro léčbu takového onemocnění odstranění symptomů a zpomalení růstu pojivové tkáně. K léčbě jakéhokoliv typu alveolitidy jsou předepisovány léky na zkapalňování a odstraňování hlenu, komplexů vitamínů a léčiv zaměřených na eliminaci jednotlivých symptomů: prednisolonu - k odstranění zánětlivého procesu, imunosupresiv a bronchiálních dilatačních látek. Jsou ukázány inhalace kyslíku. Pouze ve vzácných případech, s komplikovaným průběhem onemocnění, je léčba alveolitidy prováděna transplantací plic.

Navíc by nebylo zbytečné používat tradiční metody medicíny doma. Používají se pouze jako pomocné metody léčby základního onemocnění a snižují projevy symptomů. Tyto techniky zahrnují odvar, infuze a inhalace z:

 • máta a heřmánek;
 • eukalyptus;
 • lungfish a oregano;
 • podběl a měsíček;
 • kopřiva a jitrocel;
 • koriandr a lékořice;
 • hloh a mateřídouš;
 • zázvor a kopr;
 • skořice a mletého pepře.

Bylinné přípravky pomáhají zklidňovat podrážděné dýchací cesty, zvyšují vykašlávání, zmírňují záněty, odstraňují dušnost a kašel. Chcete-li dosáhnout co nejlepšího efektu, můžete sledovat jednoduchou dietu:

 • pít dostatek tekutin, nejlépe čerstvých šťáv, více než dva litry denně;
 • používat vývar z chudého masa a ryb;
 • tam je krupice, stejně jako mléčné a mléčné výrobky v jakémkoliv množství;
 • jíst hodně sušeného ovoce a čerstvé zeleniny;
 • jídlo musí být vařené, vařené nebo pečené.

V případě toxického a alergického typu onemocnění je nutné co nejvíce omezit kontakt s látkami, které toto onemocnění způsobily - to je klíčový bod léčby.

http://simptomer.ru/bolezni/organy-dykhaniya/1834-alveolit-simptomy

Co je plicní alveolitida?

Alveolitida plic je onemocnění, při němž jsou alveoly zapáleny (část plic zodpovědná za výměnu plynu s kapilárami). Nemocný má potíže s dýcháním, v důsledku čehož lze říci, že toto onemocnění nese nebezpečí pro život pacienta. V nejzávažnějších případech může léčba vyžadovat i urgentní transplantaci plic. Alveolitida se vyvíjí poměrně rychle a často přináší nevratné změny, proto je důležité zahájit léčbu co nejdříve.

Příčiny nemoci

Muži onemocní častěji než ženy a ve většině případů se nemoc vyskytuje u pacientů, kteří překročili 50letý milník.

Přesné příčiny, které vyvolávají vznik onemocnění, nejsou dosud známy. Podle statistických údajů o pacientových zdravotních záznamech však lékaři identifikují následující rizikové faktory:

 • Pravidelné aktivní nebo pasivní kouření;
 • Zneužívání alkoholu;
 • Přítomnost chronických infekcí v těle;
 • Autoimunitní onemocnění, jako je HIV, AIDS;
 • Chronická hepatitida;
 • Poruchy imunity;
 • Práce v nebezpečných odvětvích;
 • Špatné životní podmínky nebo zanedbávání hygieny obytného prostoru;
 • Nemoci trávicího traktu;
 • Přítomnost viru herpesu v těle.
Kouření může způsobit plicní alveolitidu

Každý z těchto faktorů, natož jejich kombinace, významně zvyšuje riziko vzniku onemocnění.

Alveolitida plic je rozdělena do kategorií v závislosti na faktorech, které vyvolaly její vzhled. Jednou z nejčastějších příčin onemocnění je alergie, nebo poměrně dlouhý a častý kontakt s alergenem. Často výskyt onemocnění u alergií, obsahující domácí zvířata. V tomto případě odborníci hovoří o alergické alveolitidě plic. Kromě toho jsou ohroženi lidé pracující v nebezpečných odvětvích. Stálý kontakt s toxickými chemikáliemi často vede k výskytu alveolitidy a dalších patologických změn v plicích.

Méně často jsou genetické mutace předpokladem pro rozvoj onemocnění. Mohou být přenášeny od rodičů a blízkých příbuzných. Kromě výše uvedeného se může alveolitida vyvinout jako komplikace různých plicních infekcí, jako je bronchitida, hepatitida, kandidóza nebo pneumonie.

Alergické

Alergická alveolitida plic se často vyskytuje u lidí, kteří jsou alergičtí na vlnu, která zároveň obsahuje nadýchané domácí mazlíčky doma, stejně jako ti, kteří ignorovali doporučení odborníků na odstraňování alergenů ze života.

Toxický

Tento druh se vyskytuje u lidí pracujících v nebezpečných chemických závodech nebo jednoduše u obyvatel regionu s nízkou ekologickou situací. Například ve městech, kde jsou jako emise uvolňovány různé škodlivé chemikálie z průmyslových závodů.

Idiopatická

Taková alveolitida je způsobena genetickými mutacemi zděděnými od nejbližších příbuzných. To znamená, že pokud někdo z rodiny byl nemocný, pak mladší generace má také riziko této choroby v budoucnu.

Fáze nemoci

Existují různé typy průběhu onemocnění, na kterých závisí přímo prognóza budoucího života pacienta. Existují chronické, akutní a recidivující odrůdy.

Stupeň alveolitidy může být stanoven pomocí otevřené biopsie plic. Celkem existuje 5 stupňů poškození těla:

 • Stupeň 1. Alveolární septa se stává silnější, infiltráty se objevují v plicích;
 • Stupeň 2. Alveolární clearanty jsou naplněny tekutinou (je odebírána z buněk těla nebo může být sputum uvolňováno kašlem);
 • Stupeň 3. Alveoly se postupně zhroutí;
 • Stupeň 4. Struktura změn plicní tkáně;
 • Fáze 5. V důsledku vývoje vláknité hmoty se v plicích objevují dutiny.

Příznaky patologie

Mezi příznaky nejvýraznějšího respiračního selhání lze také pozorovat dušnost a suchý kašel. S paralelním poškozením těla s bakteriální infekcí lze pozorovat kašel se sputem a zimnicí. Mezi příznaky plicní alveolitidy mohou být často identifikovány následující příznaky:

 • Zvýšená únava;
 • Bolest na hrudi;
 • Obecná slabost;
 • Drastické hubnutí;
 • V přibližně polovině případů se tělesná teplota pacienta zvýší na subfebrilní hodnoty. Nejvyšší teplota uprostřed dne.
Únava je jedním ze symptomů alveolitidy plic

S dalším rozvojem onemocnění lze pozorovat tachykardii, deformaci prstů, srdeční selhání.

Diagnostika

Toto onemocnění je důležité zjistit co nejdříve, protože běžící formy mohou být fatální.

Z diagnostických opatření se provádí průzkum a vyšetření pacienta. Specialista pak může pacienta odkázat na rentgen, počítačovou tomografii plic, bronchoskopii, postup měření dýchacích funkcí, krevní test, moč a tekutinu ke kašli.

Metody zpracování

Léčba je nejúčinnější, když je onemocnění detekováno v raném stadiu. Terapie zahrnuje celou řadu různých opatření, včetně korekce životního stylu pacienta, vzdání se špatných návyků, opatření zaměřených na posílení imunity a nejen.

Léky

Nejlepším účinkem je léčení alveolitidy. Mezi nejčastěji předepisované léky patří antihistaminika, antibiotika penicilinu, mukolytika a další léky, které podporují sekreci a ředění sputa, imunostimulancia, glukokortikosteroidy, antipyretika, léky proti bolesti a tonikum. Kromě toho se doporučuje užívat speciálně vybrané vitamínové komplexy, provádět dechová cvičení a užívat protizánětlivé léky.

Hlavním cílem léčby je zastavit průběh onemocnění a usnadnit pacientovi život, čímž se sníží projev nepříjemných symptomů.

Zlepšování stavu provádění kyslíkové terapie, stejně jako malé fyzické aktivity pro rozvoj vytrvalosti.

Po ukončení lékové terapie je pacient propuštěn z domova, kde pokračuje v léčbě, podle všech nezbytných doporučení ošetřujícího lékaře.

Lidové

Tradiční způsoby léčby budou účinné pouze v kombinaci s lékovou terapií. Samy o sobě nepřinesou výsledky, ale odnesou drahocenný čas.

Není špatná prokázaná inhalace s heřmánkem a mátou. Společně s hlavní terapií slouží různé bylinné čaje a infuze. Takové léky zmírňují zánět, snižují kašel a podporují vykašlávání.

Sběr trávy

Sbírejte lusky gledichiya, kořen zázvoru, lékořice, althea, části jitrocelu, březové listy, podběl, kopřivy, borovice a topolové pupeny, květy černého bezu a měsíčku, plody anýzu a koriandru, to vše ve stejném poměru. Lžíce směsi se nalije studenou vodou a umístí na sporák. Když se vývar vaří, je nutné zapálit oheň a nechat ho vařit dalších 10 minut. Poté se nástroj nalije do termosky a tam trvá 8 hodin. Po této době se kapalina zfiltruje a přidá se do ní infuze eleganátu (2 čajové lžičky), měsíčku a lékořice. Výsledná směs se vypije v množství 100 ml půl hodiny před jídlem a také v noci před spaním.

Listy brusinkovou

Jako antiseptické dobře pomáhá infuzi brusinkových listů. Připravuje se takto: 10 - 15 g drcených listů nalije 250 ml vody. Vařte, nechte stát 15 minut, kmen a směs je připravena k použití. Výsledná směs by měla být opilá několik dní denně.

Dýňová šťáva pomáhá snížit plicní otok. Pro hmatatelný účinek vypijte alespoň půl litru denně.

Úloha stravy při léčbě patologie

Při zjištění alveolitidy je důležité dodržovat speciální dietu. Je navržen tak, aby nezhoršoval situaci v případě alergického typu nemoci, stejně jako posiloval celkovou imunitu organismu. Je důležité, aby strava obsahovala všechny potřebné vitamíny a minerály, a jídlo je snadno stravitelné. Z metod zpracování potravin je nutné zvolit vaření nebo vaření v páře, smažení by mělo být vyloučeno.

Doporučuje se jíst tyto potraviny:

 • Krupice;
 • Med;
 • Sušené ovoce;
 • Jako zpracování potravin by se mělo používat vaření nebo pára;
 • Nízkotučné mléčné výrobky;
 • Nízkotučné vývary;
 • Ovoce a zelenina, i když je žádoucí je třít nebo sekat jiným způsobem, aby pacient nemusel žvýkat;
 • Vyloučit smažené a uzené;
 • Čerstvé šťávy.
Pro alveolitidu plic se doporučuje používat sušené ovoce.

Toto onemocnění přispívá k prudkému snížení hmotnosti, není však nutné nutit pacienta, aby jedl silou. Ale pití by nemělo být opomíjeno, zejména pokud je zvýšená tělesná teplota. V tomto případě je žádoucí pít hodně, zejména prostředky, jako je dogrose vývar, brusinková šťáva, voda s citronem bude zvláště užitečné. Všechny potraviny by měly být snadno stravitelné, dobře, pokud to pomůže posílit imunitní systém.

Předpověď

Pokud nemoc neprobíhá nebo aplikovaná léčba dává znatelný účinek, pak je prognóza pro pacienta příznivá. V ostatních případech průměrná délka života zpravidla nepřesahuje 6 let.

Například v akutních případech je průměrná délka života 6 až 24 měsíců. S chronickou formou onemocnění se onemocnění vyvíjí pomaleji, ale postupně zabíjí pacienta. V tomto případě může člověk žít až 6 let. Je-li nemoc získána formou rekurentní, pak je délka života obvykle 2 až 5 let.

Prognóza je v průměru příznivější pro následující skupiny pacientů:

 • Pro ty, kteří mají onemocnění, je zjištěno v raném stádiu a ve stejnou dobu, kdy včas požádali o lékařskou pomoc;
 • Pro ženy;
 • Pro lidi, kteří jsou v mladém věku;
 • Pro ty, kteří mají nemoc přestal pokrok;
 • Pro lidi, kteří mají významný vliv na léčbu používanou k léčbě onemocnění.

Prevence

Jako preventivní opatření je žádoucí eliminovat negativní vliv vnějšího prostředí na tělo. To znamená, že byste neměli pracovat na toxických odvětvích a doporučuje se přestěhovat se do oblasti s příznivou environmentální situací. Je také důležité léčit všechny vznikající infekce včas. Kromě toho je důležité včas naplánovat lékařská vyšetření, která pomohou včas odhalit nemoc.

Je nutné trávit více času na čerstvém vzduchu, přestat kouřit, snížit spotřebu alkoholu.

http://zdorovie-legkie.ru/alveolit-legkih-01/

Alveolitis plic - příznaky, léčba

Zjistěte, co je alveolitida plic, a jak se projevuje. Někdy se člověk cítí dobře, jeho dýchání je rychlé, mnozí ho obviňují z nachlazení.

Ale může to být alveolitida.

Co je alveolitida

Pod alveolitidou plic chápeme onemocnění zánětlivé povahy, které ovlivňuje alveoly. V průběhu onemocnění je plicní tkáň téměř úplně nahrazena pojivovou tkání.

Toto onemocnění se může vyvinout na pozadí různých důvodů, a to jak primární, tak důsledek jiných onemocnění, jako jsou:

 • chronická hepatitida;
 • sarkoidóza;
 • Pomůcky;
 • artritida;
 • lupus erythematosus

Výsledný zánět alveol se postupně mění v fibrózu, která vyvolává proliferaci pojivové tkáně.

Pokud neprovedete včasné kroky, nezačínejte s léčbou, pak se objeví komplikace:

 • respirační selhání;
 • kyslíkové vyhladování orgánů;
 • metabolické poruchy.

Existují tři typy alveolitidy:

 1. Toxický.
 2. Alergické.
 3. Idiopatická fibróza.

Příčiny onemocnění

V závislosti na typu alveolitidy jsou příčiny odlišné. Vědci stále nemohou přesně říci, co způsobuje toto onemocnění.

Mezi nejpravděpodobnější patří účinky viru na tělo. Pokud je zjištěna alergická forma alveolitidy, je příčinou jejího vzniku chemická a toxická otrava.

 • špatné návyky, jako je kouření;
 • slabá imunita;
 • práce nebo žití ve znečištěném prostředí;
 • genetický faktor;
 • zánětlivého procesu v sliznici jícnu.

Odborníci identifikují příčiny alergické alveolitidy.

Nejběžnější jsou:

 • seno pokryté plísní;
 • peří, ptáků, jejich trusu;
 • třtinový cukr;
 • ječmenný prach;
 • suchý vzduch v důsledku častého používání klimatizace a topení;
 • niva;
 • spory hub.

Příznaky u dospělých

Statistiky ukazují, že často opožděná léčba vede ke smrti pacienta.

To je způsobeno tím, že příznaky alveolitidy mohou být zaměňovány se symptomy respiračního onemocnění.

To vede k tomu, že lidé začnou užívat své vlastní léky nebo diagnóza není správná. Každý typ nemoci má své vlastní příznaky a příznaky.

Projevy idiopatické nemoci

V počátečním stadiu jsou symptomy tohoto typu alveolitidy podobné symptomům respiračního onemocnění. Pacienti si stěžují na prudký nárůst tělesné teploty.

V některých případech je tato forma charakterizována mírným kašlem. Častěji je to málo a je suché. Zároveň se však pacienti stěžují na potíže s dýcháním.

Zažívají pocit těžkosti v oblasti hrudníku a je těžké je vdechnout plnou hrudí. Během vyšetření, naslouchání plic, lékař slyší hlasité pískání, pískání během inhalace.

V závažných případech začíná dýchací selhání. V důsledku toho je narušen přísun orgánů a tkání kyslíkem.

První orgán, který na to reaguje, je srdce. U pacienta se může vyvinout hypertenze chronického plicního srdce.

Dalšími příznaky onemocnění jsou zvýšený tlak v plicním oběhu, modrá kůže rtů nebo konečky prstů.

Pro určení alveolitis pomáhá vzhled špiček prstů. Oni znatelně zhuštění, stát se jako paličky. Nehty mění svůj vzhled, podobně jako sklo na hodinách.

Známky alergické formy problému

Příznaky onemocnění závisí na formě, ve které se vyskytují. Existují akutní, subakutní a chronické formy alergického typu alveolitidy.

Symptomy alveolitidy jsou následující:

 • dušnost;
 • suchý nebo mokrý kašel;
 • pocit chladu;
 • horečka a horečka;
 • nadměrné pocení;
 • kostní bolesti jako u respiračního onemocnění.

V subakutní formě nejsou symptomy tak výrazné. Můžete si jednoduše stěžovat na nepohodlí bez zjevného důvodu.

K indispozici může být přidána dušnost, kašel. Pacient rychle ztrácí váhu.

Pro chronickou formu onemocnění je charakteristická stejná známka jako u předchozích forem. Vyznačuje se snížením aktivity, únavou, nedostatkem chuti k jídlu.

Charakteristika toxické plicní alveolitidy

Příznaky charakteristické pro tuto formu: kašel, obvykle suchý, dušnost, vysoká horečka. Zřídka si lékaři všimnou hluků, pískání zvuků v plicích při poslechu.

Pacienti si stěžují na neschopnost zhluboka se nadechnout. Tato akce je doprovázena silnou bolestí na hrudi.

Diagnóza tohoto onemocnění

Je poměrně těžké si všimnout symptomů a identifikovat je s alveolitidou plic. Proto je pro diagnostiku použito několik metod.

Lékař poslouchá práci plic pro přítomnost neobvyklých zvuků, zvuků, zkoumání kůže. Přidělené krevním testům, sputum.

Když má pacient alveolitidu, dochází ke zvýšení počtu erytrocytů, ESR v krvi, hypergamaglobulinémie, revmatoidních a antinukleárních faktorů.

Pro diagnostiku se používají hardwarové metody, například:

 • X-ray celé hrudi, aby se zjistily změny ve struktuře plic;
 • počítačová tomografie s vysokým rozlišením, která umožňuje určit ložiska onemocnění, měnit velikost alveolů;
 • spirometrie, která spočívá ve studiu dýchacích vzorců pacienta;
 • EKG;
 • provedení bronchoskopie ke studiu stavu průdušek zevnitř;
 • v některých případech je doporučena biopsie pro odběr materiálu pro podrobnější studie.

Video

Alergický typ alveolitidy

Hlavní příčinou alergické alveolitidy plic jsou mikroskopické částice, které pronikají do alveol. Jejich velikost je tak malá, že se nevyskytují ani v dýchacích cestách ani v průduškách.

Zdroje těchto částic jsou drůbeží peří, trus, seno, příznaky předstíranosti, houby a mnoho dalšího. Velmi často je tato choroba postižena lidmi, kteří jsou neustále spojováni s domácími zvířaty nebo s ošetřením dřeva.

Příznaky onemocnění se objevují maximálně 5 hodin po kontaktu s alergenem. Tato forma je akutní. Pacient trpí kašlem, dušností a dýcháním.

Pokud vyloučíte kontakt s látkou, která tyto příznaky způsobila, zmizí během několika dní. Dochází k úplnému uzdravení pacienta bez použití léků.

Pokud pacient inhaluje alergen po dlouhou dobu, pak se akutní forma alergické alveolitidy stává chronickou. To může být určeno dušností, bolestí na hrudi, úbytkem hmotnosti. V počátečním stádiu se dušnost projevuje po fyzické námaze, s rozvojem nemoci - dokonce i v klidu.

Diagnóza onemocnění vyžaduje zvláštní pozornost lékaře, protože některé z příznaků mohou být zaměňovány s respirační respirační chorobou nebo obvyklými alergiemi. Nedělejte chybu, abyste pomohli krvi a sputu.

Léčba fibrosingového typu

V současné době nebyly příčiny tohoto typu onemocnění objasněny. Odborníci v této věci jsou rozděleni do dvou táborů. Podle jedné hypotézy je fibrosingová alveolitida důsledkem imunitních onemocnění.

Na jejich pozadí dochází ke změně struktury plicní tkáně. Druhá skupina vědců dospěla k závěru, že příčinou mohou být viry nebo bakterie, které vstupují do těla dýchacím systémem.

Pro léčbu alveolitidy plic tohoto typu se používají pouze léky. Použití antibiotik a tradiční medicíny bude navíc naprosto neúčinné, pouze situaci komplikuje. Během léčby, aby se zabránilo komplikacím, by měla být léčba zahájena okamžitě.

V počátečních stadiích bude vhodné přiřadit kortikosteroidy. Zpomalují tvorbu pojivové tkáně v plicích a mají silný antiexudativní účinek. V pozdějších stadiích je účinnost léčiv poněkud snížena, ale nadále potlačuje aktivitu makrofágů.

V závislosti na závažnosti lékaře se vyvíjí individuální režim léků. Nejprve je předepsána vysoká dávka, pak se zlepšením stavu pacienta sníží dávka léků.

Pro udržení všech systémů pacientů během léčby se doporučují vitamínové přípravky, zejména vitamin B6.

Pokud se vyskytnou komplikace, například léky na plicní srdce se používají na bázi digitalisu, draslíku, diuretik.

Trvání terapie, prognóza zotavení

Léčba alveolitidy by měla být komplexní, prováděna výhradně pod dohledem lékaře. Kontroluje veškeré změny stavu pacienta a reguluje dávku užívaného léku.

Pro léčbu se používají následující metody:

 1. Drogy, jejichž hlavním účinkem je ředění sputa, jeho odstranění z plic. Využití těchto prostředků může usnadnit uvolnění hlenu a urychlit uzdravení.
 2. Komplexy vitamínů pro posílení imunity pacienta.
 3. Léky směřovaly ke snížení zánětlivého procesu v plicích.
 4. Inhalace kyslíkem.

Velmi zřídka, pokud je nemoc v pozdní fázi, lékaři doporučují transplantaci plic.

Pak pacient pokračuje v domácí léčbě, která trvá celý život. Jako adjuvantní léčbu můžete vedle konzervativní léčby použít i nástroje tradiční medicíny.

Může to být odvar, infuze nebo inhalace na bázi léčivých bylin. To by však nemělo být hlavní metodou léčby, ale uplatňuje se pouze v případě, že uplynulo akutní období onemocnění.

Byliny pomohou snížit zánětlivý proces v plicích, kašel, dušnost a posílení odstranění hlenu z plic. Lékaři doporučují dodržovat nekomplikovanou dietu během nemoci.

 • pít hodně vody, šťávy, nejlépe čerstvě vymačkané;
 • Zavést do krmiva maso s nízkým obsahem tuku a rybí vývar;
 • zvýšit množství všech mléčných výrobků ve stravě;
 • zelenina, ovoce nebo sušené ovoce by měly být v nabídce neustále;
 • odstranit ze stravy smažené, uzené jídlo.

Lékaři nedávají příznivou prognózu pro zotavení. Z této nemoci nelze zcela vyléčit.

Po léčbě se stav pacienta stává stabilním, ostré zhoršení je zřídka zafixováno. Nejhorší prognóza je další ztráta tělesné hmotnosti, zachování symptomů, jako je účinek "paliček" na prstech, přítomnost sípání.

Co může být tímto onemocněním komplikováno

Alveolitida v nepřítomnosti nezbytné léčby vede k závažným komplikacím. V raných stádiích může být respirační selhání s následným vývojem plicního srdce. Nejnebezpečnější komplikací je plicní edém.

To vede k hromadění tekuté krve v plicích a zhoršené výměně plynu. Pokud nejsou přijata naléhavá opatření k odstranění tekutiny z plic, pacient zemře.

Několik typů plicního edému u alveolitidy:

 1. Rychlý blesk. Vyznačuje se velmi rychlým vývojem. Zdravotní stav pacienta se zhoršuje, umírá.
 2. Sharp Doba jeho vývoje je až několik hodin. Výsledkem je fatální výsledek.
 3. Subakutní. Takový plicní edém je doprovázen alternativním zlepšením nebo zhoršením stavu. Při včasné péči může být pacient uložen.
 4. Prodloužené. Alveolitida má často tento typ edému. K jeho vývoji dochází během jednoho dne.

Prevence výskytu této plicní nemoci

Preventivní opatření jsou volena na základě příčin alveolitidy.

Mezi hlavní metody prevence patří:

 • snížení nebo úplné odmítnutí kontaktu s toxickými látkami nebo alergeny;
 • zákaz používání přípravků obsahujících toxiny bez lékařského předpisu;
 • Rentgen plic nejméně jednou ročně;
 • provádění opatření zaměřených na zlepšení imunity.

Hlavní věc je, že pokud existuje podezření na alveolitidu, musíte se obrátit na praktického lékaře nebo na specialistu, který má podstoupit úplné vyšetření.

Pacienti, kteří již byli nemocní, by měli být registrováni pulmonologem, pravidelně vyšetřováni, užívat předepsané léky. Pokud splníte všechny požadavky, riziko onemocnění se sníží, člověk může užívat života a hluboce dýchat mnoho dalších let.

http://feedmed.ru/bolezni/organov-dyhaniya/alveolit-legkih.html

Alveolitida plic

Alveolitida plic je difuzní onemocnění alveolů zánětlivého typu s další tvorbou fibrózy - šíření pojivové tkáně. Spojivová tkáň je přítomna ve stěnách alveolů, což zajišťuje jejich pružnost. Při výskytu alveol jsou stěny komprimovány a nedovolují volně fungovat. Po určité době se vyvíjí respirační selhání, což vede k tomu, že se potřebné množství kyslíku nedostane do orgánů, což přispívá k narušení buněčného metabolismu.

S ohledem na etiologické faktory můžeme rozlišit následující typy alveolitidy:

  Fibrosing idiopatický - rys v tom

který se projevuje na pozadí neznámých faktorů, ale je známo, že jeho vývoj je ovlivněn genetikou a životním stylem.

 • Alergický exogenní - typ alveolitidy, který se vyskytuje v důsledku pronikání antigenů přes respirační orgány.
 • Toxická alveolitida - projevuje se v důsledku expozice chemickým složkám. Je velmi snadné se zbavit této formy, protože stačí zastavit interakci s chemickými prostředky.
 • V závislosti na době onemocnění se rozlišují tyto typy alveolitidy:

  • Chronická - průběh postupně přechází, v důsledku čehož je diagnóza prováděna pozdě v okamžiku, kdy nemoc již není vyléčitelná. Exacerbace je doprovázena dlouhým obdobím ústupu.
  • Akutní - první známky této formy se vyskytují v období od 4 do 12 hodin.

  Příčiny plicní alveolitidy

  Každý druh alveolitis plic implikuje jeho vlastní příčiny. Odborníci zatím nebyli schopni určit faktory, které přispívají k rozvoji onemocnění. Předpokládá se, že virus je základem narození nemoci. Mezi hlavní příčiny alveolitidy lze identifikovat:

  • Viry - hepatitida C, cytomegalovirus, herpevirus, HIV. Interakce s imunitním systémem, zničí to, v důsledku toho je tělo snadno přístupné vnějším podnětům.
  • Dědičnost. Chybí přesné informace o vlivu dědičnosti, ale přesto jsou odborníci přesvědčeni o vlivu genů na vývoj alveolitidy.
  • Vnější podnět
  • Autoimunitní faktor.

  K vnějším podnětům patří chemikálie a přírodní složky, jako je trus nebo peří ptáků, kůra, srst, spóry spór hub, seno, piliny, určité druhy sýrů, káva.

  Alveolitida se může vyskytovat při stálé interakci s dráždivými látkami. V případě přírodního původu přispívá k alergickým onemocněním, pokud toxické složky - toxické choroby.

  Příznaky

  V závislosti na stadiu onemocnění existují různé příznaky alveolitidy plic. Pro akutní formu onemocnění jsou charakteristické následující příznaky:

  • Mokrý kašel
  • Horečka
  • Dušnost
  • Rýma

  V případě správného procesu léčby tato forma onemocnění okamžitě zmizí.

  Pro chronickou formu alveolitidy plic jsou tyto příznaky charakteristické:

  • Absolvoval krátký dech
  • Suchý kašel
  • Nepohodlí při dýchání
  • Krvavý kašel.

  Pokud neprovádíte léčbu, zvyšuje se dušnost, zvyšuje se tlak v malém kruhu, v důsledku čehož osoba umírá. Tato choroba má běžné příznaky u jiných onemocnění dýchacích cest, které mohou pacienta posunout na jinou diagnózu, což vede k tomu, že samoléčba bude marná.

  Kromě toho se toto onemocnění vyznačuje rychlou únavou, rychlým úbytkem hmotnosti, bledostí kůže, pevnými konečky prstů, výskytem husí kůže v těle, sípáním a bolestivými pocity v oblasti hrudníku.

  S fibrózní formou onemocnění se mohou objevit všechny nejvýznamnější příznaky, protože je to poslední stadium onemocnění.

  Příznaky fibrosing alveolitis:

  • Dušnost, která se projevuje v důsledku těžké fyzické námahy a po chvíli, může být pozorována i při malé aktivitě.
  • Kašel s malým nebo žádným sputem.
  • Edemas
  • Rychlé hubnutí
  • Významná únava
  • Kůže může mít modrý odstín.
  • Svalová slabost
  • Zvýšená teplota.

  Alergická alveolitida má následující příznaky:

  • Neschopnost zhluboka se nadechnout
  • Silná bolest na hrudi
  • Kašel se sputem
  • Snížená chuť k jídlu, což má za následek ztrátu hmotnosti
  • Deformace prstu
  • Chlazení
  • Zvýšení teploty
  • Těžká bolest hlavy.

  Diagnóza onemocnění

  Často si pacienti nevšimnou přítomných příznaků alveolitidy a zaměňují ji za zcela jiná onemocnění.

  V důsledku toho je diagnóza alveolitidy založena na řadě různých postupů - podrobném rozhovoru s pacientem o současných stížnostech, stanovení doby symptomů, klinické anamnéze pacienta, zjištění příčin onemocnění, na základě života a práce pacienta. Hlavní složky diagnózy jsou plyn, biochemické, kompletní krevní obraz, vyšetření sputa, ke kterému dochází při kašli.

  Diagnostika hardwaru se skládá z:

  • Rentgen hrudníku, který poskytuje informace o plicních onemocněních.
  • Spirometrie - studium respirační funkce pacienta
  • VRKT - důkladné vyšetření změn v plicích
  • EKG
  • Biopsie - malá oblast poškozených tkání odebraných pro mikroskopické experimenty.
  • Bronchoskopie je metoda pro stanovení vnitřní struktury průdušek.

  Komplikace

  Pokud neprovádíte léčbu alveolitidy plic, může dojít k závažným komplikacím, které mohou zahrnovat plicní edém, plicní srdce a rozvoj respiračního selhání. Kapalná část krve proniká plicní tkání, což vede ke změnám výměny plynu. V takové situaci by měl pacient okamžitě poskytnout lékařskou pomoc, aby zabránil smrti. Plicní edém může být různých forem:

   Akutní - projevuje se několikrát

  hodin a je příčinou smrti.

 • Fulminant - vyvíjí se okamžitě, stav pacienta se okamžitě zhoršuje a může mít za následek smrt.
 • Protracted - toto je nejoblíbenější forma edému s alveolitis, který se tvoří během 12-24 hodin.
 • Subakutní - tato forma se vyznačuje střídavým zesílením a zeslabením symptomů.
 • Progresivní onemocnění může navíc způsobit zvýšení tlaku v tepnách plic, srdečním selhání, chronické bronchitidě, plicním emfyzému.

  Léčba alveolitidy

  Léčba alveolitidy se provádí pod neustálým dohledem specialisty. Určité léčby jsou předepsány v závislosti na typu onemocnění. V případě toxické nebo alergické alveolitidy je kromě užívání léků nutné vyloučit vnější podráždění, v důsledku čehož onemocnění postupuje.

  V případě fibrosingové alveolitidy se používají glukokortikoidy. Při tomto typu onemocnění by léčba měla začít rychle, protože rychlá náhrada epiteliální fibrózní tkáně je příčinou zastavení aktivity alveol v procesu dýchání, které může být fatální. V případě selhání glukokortikoidů se předepisují imunosupresiva a penicila.

  Při léčbě toxických nebo alergických alveolitis se používají glukokortikosteroidy. Zpočátku by mělo být vyloučeno vnější dráždidlo, které přispívá k progresi onemocnění. Alergická alveolitida přispívá k rozvoji fibrózy. Aby léčba byla účinná, kromě léků, předepište i vitamíny, určitá tělesná cvičení a dechová cvičení.

  Tradiční metody léčby

  Terapie s lidovými prostředky má v boji s tímto onemocněním malou účinnost.

  • Eukalyptus
  • Heřmánek a máta
  • Origanum a Medunits
  • Plantain a Nettle
  • Motherwort a Hawthorn
  • Mletý pepř a skořice
  • Koriandr
  • Kopr a zázvor.

  Jsou to bylinné odvarky, které pomáhají zklidňovat podrážděné dýchací cesty, napomáhají vykašlávání a eliminují záněty, snižují kašel a dušnost. K dosažení požadovaného výsledku byste měli dodržovat jednoduchou dietu:

  1. Pijte dostatek tekutin, více než dva litry denně.
  2. Jezte maso s nízkým obsahem tuku a rybí vývar
  3. Kyselé mléčné výrobky ve velkém množství.
  4. Všechna jídla by se měla vařit, vařit v troubě nebo vařit v páře.
  5. Ve velkém množství použít čerstvou zeleninu a sušené ovoce.

  Prevence alveolitidy plic zahrnuje dodržování norem práce s toxickými složkami, zbavení dráždivých látek, vyvolání alergií. Je to prevence, která pomůže chránit lidi před možnými plicními problémy, které mohou být fatální.

  http://pnevmoniya.com/simptomy/alveolit-legkih.html
  Více Články O Alergenech