Nosní sprej z alergické rýmy Tizin Alergy - recenze

Forma uvolnění: Spray

Analogy Tizin Alergi

Shoduje se podle indikací

Cena od 8 rublů. Analogově levnější o 364 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 21 rublů. Analogově levnější o 351 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 23 rublů. Analogově levnější o 349 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 25 rublů. Analogově levnější o 347 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 29 rublů. Analogově levnější o 343 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 42 rublů. Analogově levnější o 330 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 55 rublů. Analogově levnější o 317 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 55 rublů. Analogově levnější o 317 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 75 rublů. Analogově levnější o 297 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 82 rublů. Analogově levnější o 290 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 89 rublů. Analogově levnější o 283 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 94 rublů. Analogově levnější o 278 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 97 rublů. Analogově levnější o 275 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 105 rublů. Analogově levnější o 267 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 112 rublů. Analogově levnější o 260 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 113 rublů. Analogově levnější o 259 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 116 rublů. Analogově levnější o 256 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 119 rublů. Analogově levnější o 253 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 120 rublů. Analogově levnější o 252 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 122 rublů. Analogově levnější o 250 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 124 rublů. Analogově levnější o 248 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 124 rublů. Analogově levnější o 248 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 127 rublů. Analogově levnější o 245 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 147 rublů. Analogově levnější o 225 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 148 rublů. Analogově levnější o 224 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 157 rublů. Analogově levnější o 215 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 174 rublů. Analog levnější o 198 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 179 rublů. Analogově levnější o 193 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 187 rublů. Analogově levnější o 185 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 196 rublů. Analogově levnější o 176 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena je od 198 rublů. Analogově levnější o 174 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 204 rublů. Analogově levnější o 168 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 223 rublů. Analogově levnější o 149 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 233 rublů. Analogově levnější o 139 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 236 rublů. Analogově levnější o 136 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 240 rublů. Analogově levnější o 132 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 266 rublů. Analogově levnější o 106 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 310 rublů. Analogově levnější o 62 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 312 rublů. Analog levnější o 60 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 314 rublů. Analogově levnější o 58 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 314 rublů. Analogově levnější o 58 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 315 rublů. Analogově levnější o 57 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 315 rublů. Analogově levnější o 57 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 338 rublů. Analogově levnější o 34 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 339 rublů. Analogově levnější o 33 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 361 rublů. Analogově levnější o 11 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 371 rublů. Analogově levnější o 1 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 378 rublů. Analog je dražší za 6 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 396 rublů. Analog dražší o 24 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 410 rublů. Analog je dražší 38 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 448 rublů. Analog je dražší na 76 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 550 rublů. Analog dražší o 178 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 586 rublů. Analog dražší o 214 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 688 rublů. Analog více o 316 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 730 rublů. Analog dražší na 358 rublů

Shoduje se podle indikací

Cena od 3699 rublů. Analog dražší na 3327 rublů

Pokyny pro použití u alergie na teaser

Forma uvolnění, složení a balení

Nosní dávka se nastříká 50 μg / dávka ve formě homogenní bílé suspenze.

Pomocné látky: propylenglykol - 48,26 μl, hydrogenfosforečnan sodný - 8,66 mg, monohydrát hydrogenfosforečnanu sodného - 5,38 mg, hypromelóza (2910 5 mPa.s) - 2,5 mg, polysorbát 80 - 1 mg, benzalkoniumchlorid - 0,15 mg (jako 50% roztok - 0,03 ml), edetát disodný - 0,15 mg, voda pro injekce - do 1 ml.

10 ml (100 dávek) - lahvičky z polyethylenu o vysoké hustotě (1) s rozprašovačem a ochranným víčkem z polyethylenu o nízké hustotě - balení z lepenky.

Farmakologický účinek

Levocabastin - selektivní blokátor histaminu H1-dlouhodobě působící receptory. Po intranazální aplikaci Tizin® Alerdzhi eliminuje příznaky alergické rýmy: výtok z nosu, kýchání, svědění nosu.

Místní účinek nastává po 5 minutách. Akce trvá až 12 hodin.

Farmakokinetika

Sání a distribuce

Při každém intranazálním podání rychlostí 50 ug / dávka se absorbuje přibližně 30-40 ug levokabastinu. Cmax Levocabastin v plazmě je dosažen přibližně 3 hodiny po nasálním podání.

Levocabastin je přibližně 55% vázán na plazmatické proteiny.

Metabolismus a vylučování

Hlavní metabolit levokabastinu, acylglukuronid, vzniká během glukuronidace, která je hlavní metabolickou cestou.

T1/2 Levocabastin je asi 35-40 hodin, levocabastin se vylučuje převážně močí v nezměněné formě (přibližně 70% absorbovaného množství).

Indikace

Dávkovací režim

Intranasálně se podávají dospělým a dětem starším 6 let, 2 dávky (100 μg) v každé nosní pasáži 2x denně. Užívání léku by mělo pokračovat, dokud nebudou odstraněny symptomy. Se závažnějšími příznaky lze lék použít 3-4krát denně.

Pacient by měl být varován před nutností uvolnit nosní průchody před použitím spreje a inhalovat nosem během podávání.

Před prvním použitím odstraňte ochranný kryt a opakovaně tiskněte trysku, dokud se neobjeví mlha. Láhev je připravena k dalšímu použití. Drogy vdechují nosem.

Před každým použitím lahvičku protřepejte.

Vedlejší účinky

Stanovení četnosti nežádoucích účinků: velmi často (> 1/10), často (> 1/100, 1/1000, 1/10 000,

Kontraindikace

- děti do 6 let;

- přecitlivělost na léčivo.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a starší pacienti by měli být předepisováni.

Před použitím léku doporučujeme konzultovat lékaře online.

Použití v průběhu březosti a laktace

Spolehlivé údaje o použití nosního spreje Tizin ® Alergie u těhotných žen nejsou k dispozici. Lék by proto neměl být během těhotenství podáván, pokud zamýšlený přínos pro matku neodůvodňuje potenciální riziko pro plod.

Na základě stanovení koncentrace levokabastinu ve slinách a mateřském mléku u kojících žen, které dostaly 0,5 mg levokabastinu, se očekává, že přibližně 0,6% celkové intranazální dávky levokabastinu může být podáno dítěti během kojení. Vzhledem k omezenému počtu klinických a experimentálních údajů se doporučuje opatrnost při použití nosního spreje Tizin® Alergi u kojících žen. Pokud je to nutné, jmenování léku během kojení by mělo ukončit kojení.

Před použitím léku doporučujeme konzultovat lékaře online.

Žádost o porušení funkce ledvin

Použití u dětí

Použití u starších pacientů

Zvláštní pokyny

Vliv na schopnost řídit motorové dopravní a kontrolní mechanismy

Lék v doporučené dávce obvykle nemá klinicky výrazný sedativní účinek a nesnižuje rychlost reakce ve srovnání s placebem. V případě ospalosti při užívání léku by neměly být zapojeny do potenciálně nebezpečných činností, které vyžadují zvýšenou pozornost a rychlost psychomotorických reakcí.

Pravidla likvidace

Pokud se droga stala nepoužitelnou nebo vypršela, neměli byste ji vhazovat do odpadních vod nebo na ulici. Je nutné dát lék do sáčku a dát ho do koše. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

Předávkování

Nebyly hlášeny žádné zprávy o předávkování levokabastinem.

Příznaky: v případě náhodného požití může snížit krevní tlak, tachykardii, sedaci.

Léčba: při požití by měl pacient vypít velké množství tekutiny, aby urychlil uvolňování levokabastinu ledvinami.

Lékové interakce

Interakce s alkoholem nebyly v klinických studiích pozorovány. Při použití nosního spreje Tezine® Alergi v obvyklých dávkách také nedošlo ke zvýšení účinku diazepamu nebo alkoholu.

Současné podávání inhibitorů izoenzymů CYP3A4 ketokonazolu nebo erythromycinu neovlivnilo farmakokinetiku levokabastinu, pokud bylo podáváno intranasálně.

Možná lokální interakce s jinými intranazálními léky nebyla dostatečně zkoumána, s výjimkou interakce s oxymetazolinem, který je schopen přechodně snížit absorpci levokabastinu při intranasálním podání.

Podmínky skladování

Lék by měl být skladován mimo dosah dětí při teplotě do 25 ° C. Doba použitelnosti - 2 roky. Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Obchodní podmínky lékárny

Autor recenze: Valentina N. (pozitivní hodnocení)

Sprej na alergickou rýmu

Výhody: Pohodlné balení, hospodárné použití

Nevýhody: Bez okamžité účinnosti

Každý rok v srpnu dostávám alergický oděv kvetoucích rostlin. Se mnou se zachází komplexně. Kromě pilulek, jsem také koupit lék místní akce. V komplexu s antihistaminiky ze čtvrté generace to nepomáhá špatně, ale ne okamžitě. I když je tu nějaká úleva. Jednou nebo dvakrát použít - to znamená, že necítíte plný efekt. Takové léky vyžadují pravidelné užívání a jejich pozitivní účinek se hromadí. Po několika dnech svědění zcela zmizí, zastavím kýchání, otok klesá. Balení je kompaktní a pohodlné, snadné použití, mám dost pro sezónu.

Autor recenze: Marina (negativní hodnocení)

Mrhání penězi

Nevýhody: neplatné

V krásném jarním období, kdy stromy a rostliny kvetou, jsem vždy zakrytý alergií. Cítím svědění, začíná rýma, nos je plněn, často kýchám. Kompletní sada typických alergických problémů. Tizin Alerji, podle pokynů, slibuje, že zbaví člověka všech výše uvedených příznaků a vrátí ho do dobrého zdraví. Ale příslib případu a omezený. Po aplikaci na mě a na mé alergie se nic nezměnilo. Stejným způsobem kýchla, otřela si nos, trpěla svěděním a tak dále. Droga je k ničemu, radím vám, abyste na ni nečerpali peníze a hledali další možnosti.

Autor recenze: Galina (negativní hodnocení)

S alergickou rýmou se potýkali poprvé. Nikdy předtím se to nestalo, ale tady je to nový parfém, je to jen noční můra. Tezin byl předepsán lékařem. Dříve jsem četl recenze o této droze, která mě mimochodem také inspirovala. Ale zpětná vazba recenze, a zkuste to sami je další věc. Aplikuje se přísně podle pokynů lékaře. Reliéf přišel, ale ne úplně a na krátkou dobu. A neustále jsem se bála prát, abych neublížila. Navíc, z nějakého důvodu, to začalo svědění v nose. I když je to možná jen moje individuální reakce na tento lék. Ale v každém případě jsem musel vyměnit čepel koště. Omlouvám se za vynaložené peníze (náklady na mě jsou impozantní).

Autor recenze: Galina (negativní hodnocení)

Nevýhody: slabé a drahé

S alergickou rýmou se potýkali poprvé. Nikdy předtím se to nestalo, ale tady je to nový parfém, je to jen noční můra. Tezin byl předepsán lékařem. Dříve jsem četl recenze o této droze, která mě také neinspirovala. Ale zpětná vazba recenze, a zkuste to sami je další věc. Aplikuje se přísně podle pokynů lékaře. Reliéf přišel, ale ne úplně a na krátkou dobu. A neustále jsem se bála prát, abych neublížila. Navíc, z nějakého důvodu, to začalo svědění v nose. I když je to možná jen moje individuální reakce na tento lék. Ale v každém případě jsem musel vyměnit čepel koště. Omlouvám se za vynaložené peníze (náklady na mě jsou impozantní).

Recenzent: Ella (pozitivní hodnocení)

Nehormonální lék na alergickou rýmu.

Výhody: Nejedná se o rychle působící hormon.

Nevýhody: Pouze zmírňuje příznaky.

Známý lékárník, který věděl, že mám alergickou rýmu, mi poradil Tizin. Po letech užívání hormonálních léků jsem se rozhodla zkusit něco nového. Jak je doporučeno v návodu, očistěte nosní dutinu a vdechnutý nástřik. Akce se objevila po třech minutách, nos volně dýchal. Po mnoho let jsem byl nemocný alergiemi a vím, že se tato choroba dobře přizpůsobuje většině léků, pokud je to možné, snažím se častěji měnit způsoby léčby. Pro mě je důležité, aby Tizin alergie neobsahovala hormony, během exacerbace ji používám 2-3 krát denně, spolu s tabletkami. Mám reakci na kvetení, takže na jaře je někdy nutné použít silnější prostředky. Používám Tizin neustále asi dva roky, na to ještě není zvyklý, nebyly žádné nepříznivé události. Oceňuji lék pro jeho složení a rychlé účinky na tělo.

Recenzent: Ruslan (negativní hodnocení)

Výhody: Žádné nežádoucí účinky a pomoc

Nevýhody: Nevím

Alergická rýma a já "velcí přátelé". Zatímco diagnóza nebyla provedena a nebyla léčena, jen jsem čekal, až to projde. Tizin byl předepsán alergikem, když si na jaře uvědomil, že bych se bez léčby nedostal. Dodává se ve formě spreje, dva zilchs denně v každé nozdry. Pshikal, dokud svědění nezmizelo, proud nosu, kýchání. Ukázalo se, dny 5. Funguje tiše, neměl jsem na to žádné vedlejší účinky. Rozhodně pomáhá.

Recenzent: Vera (negativní hodnocení)

V boji proti pollinóze bylo zbytečné

Nevýhody: drahé a neefektivní

Od dětství trpím pollinózou. Obzvláště těžké je přežít období kvetoucí lípy, břízy a topolů, které jsou hlavním nositelem pylu různých rostlin. Během období kvetení se moje alergie projevuje strašnými bolestmi hlavy, neustálým kýcháním a slzením. Je zde také problém svědění a kongesce nosu. Koupil jsem si Tizin Alergi, položil na něj vysoké naděje na osvobození od alergické rýmy. Zejména mezi sliby byl dlouhodobý účinek až 12 hodin. Upřímně stříkal nos podle instrukcí, ale úleva nepřišla. Vznikl dojem, že jsem pshikayu obyčejnou nosní vodou. Ani horké ani studené, jak se říká. Je škoda, že vynaložené peníze, protože to není levné.

Recenzent: Anna (pozitivní hodnocení)

Kapky alergie.

Kapky alergie na léčbu rýmy Tizin-alergií a tento typ alergie mě velmi znepokojuje. Zatímco pomoc je vynikající, ale musí být změněna tak, aby bez závislosti. A nemůžete používat děti do šesti let. Lékař mi však tento lék předepsal a doporučuji Vám v jakémkoliv léku, aby se obrátil na svého lékaře, kde jste na klinice registrován, a pouze on si pro Vás vybere správnou léčbu. Nepozoroval jsem vedlejší účinky těchto kapek na sebe. Lék není drahý a lze ho snadno získat v každé lékárně bez volně prodejného léku.

http://lekotzyvy.com/preparat/t/tizin-alerdzhi/

Žádné alergie!

lékařská referenční kniha

Sprej pro děti tizin recenze

"Krása a zdravíGoods pro HealthSpray NasalTizin

 • Lak na nehty, řasenka, oční stíny, Aliexpress, lesk na rty, rtěnka...
 • Péče o kosmetiku Šampon, krém na obličej, obličejovou masku, sprchový gel, masku na vlasy, krém na ruce... t
 • Kosmetické doplňky Aliexpress, kosmetická taška, nálepka na nehty, hřeben, sada na make-up štětce, Avon...
 • Parfémy Pro ženy, Pro muže, Unisex, Avon, Oriflame, Nouvelle Etoile / Nový poplatek
 • Zdraví a krása Spotřebiče Fén, Aliexpress, Philips, Žehlička na vlasy, epilátor, Braun...
 • Sportovní potřeby Sportovní výživa, Jízdní kola, Aliexpress, Fitness program, Torneo, Tělocvična...
 • Doplňky stravy, zubní pasty, vitamíny, těsnění, Aliexpress...
 • Hubnutí Leovit, Evalar, sibiřská vlákna, Floresan (Floresan), Guam...
 • Diety
 • Sportovní / fitness kluby Moskva, Petrohrad, Samara, Jekatěrinburg, Nižnij Novgorod, Kazaň...
 • Krása, zdraví - jiné

"Krása a zdravíGoods pro HealthSpray NasalTizin

Přišla zima as nástupem chladného počasí se neudržela na nachlazení a na prvním místě, jako vždy, začnou nemocní. Rýma a nosní přetížení jsou stále...

2 roky, 4 měsíce ago Alresterending

Pro naše dítě zakoupíme pokaždé jiný sprej před chladem. V současné době používáme Tizin pro děti od 2 do 6 let Xylo. Nejprve o balení. Jedná se o moderní láhev...

2 roky, 5 měsíců ago Poniquen

Tizin Xylo Kupuji sám, od 6 let je sprej také pro dospělé. Dětský domov od 2 do 6 let. Rozlišuje růžovou nálepku (pro dospělé červené). Účinek je patrný okamžitě. Pokud si...

2 roky, 6 měsíců ago Lettomison

Dítě mělo špatný nos, nevěděla jsem, co mám koupit od zimy. Šel jsem do lékárny a požádal o nosní zástrčku. Dostal jsem Spray nazální Tezin XYLO pro děti, viděl jsem...

2 years, 7 months ago Oververe

Ti, kteří mají malé dítě, se opakovaně setkali s problémem - kapat do nosu dítěte. Pro klid našich nejmenších vynalezli spreje z běžného nachlazení a nazální kongesce. Ran...

2 roky, 10 měsíců ago Saurners

Sprej "Tizin Ksilo" pro dceru lékaře předepsané na zimu. Zamýšlené léky na snížení otoků nosní sliznice, s otitis media, sinusitidou, akutními respiračními infekcemi. Líbilo se nám, když jsme si dali...

2 years, 12 months ago Loomispe

Jak mě lékárník snažil přesvědčit, abych si koupil Tizin Xylo v lékárně, chválil ho jako levný, ale velmi účinný lék, nemohl jsem odolat a rozhodl jsem se to zkusit, ale bohužel, p…

3 years, 3 months ago Nigherlandyme

Tezin Ksilo pro děti byl lékárníkem v lékárně informován, když jsem požádal, abych vám doporučil kapky dětem pohodlným sprejem. Před tím jsem si koupil baby nazole, ale byl jsem nespokojený s jejich objednávkou...

3 roky, 3 měsíce ago Noldern

Moje neteř na druhý den "zvedl snot" a jako obvykle, velkoryse odměnil je mému synovi, který v celém jeho 2 roky života nikdy nebyl nemocný - vždy sdílení studené m...

3 roky, 3 měsíce ago Nandore

Spray Tizin se rozhodl to zkusit sami bez lékařského předpisu. Nemůžu říct nic špatného, ​​velmi pohodlné použití, pohodlný tip. Nepéká, nevysychá sliznice, ale...

3 years, 4 months ago Warrupt

Ahoj všichni! V poslední době se nejstarší dcera necítila dobře a od té doby, co jsem ji vychovávala ne striktně (což někdy lituji), nedovolí, aby jí kapala do nosu, a tyto snoty se dostanou do cesty příliš mnoho! Dřív...

3 roky, 4 měsíce ago Ferrack

Kdo má malé děti - dokonale pochopí problém rýmy u dětí... Koneckonců se s nimi tak často objevuje. Tento problém jsme vyřešili! Přítel nás viděl plakat...

3 roků, 5 měsíců ago Powerstands

Opět platí, že zlé zima, opět dítě má bolesti krku a nemůže dýchat. Při plánovaném vyšetření nám lékař nařídil, aby jsme Tizinovi dali DĚTSKÉ DĚTI. Začal zavlažovat. Láhev je pohodlná, malá...

3 roky, 5 měsíců ago Thespance

Začal podzim a přišla první zima. Dítě se probudilo s plným nosem a kýcháním v intervalech 10 minut. Přirozeně, slzy, rozmary a já, jako každá matka...

3 let, 5 měsíců Linna

Tak přišel podzim a nemoc přišla. Tentokrát, místo nepříjemných kapek v nose, které jsou velmi těžké odkapat malé dítě, rozhodli se koupit sprej pro Tease nos,...

3 years, 5 months ago Otherisidergot

Tento sprej mi byl doporučován v lékárně a říkal, že se používá pro přetížení nosu, ale ve skutečnosti nevyléčí zima. Ale předtím, než nějaké lékařské kapky nos by měl být vyčištěn, znovu...

3 roků, 5 měsíců ago Doinfuged

Moje dítě Tizin bylo poprvé předepsáno během těhotenství - nos byl naplněn. Vzhledem k tomu, že je obvyklé kontraindikováno během těhotenství a dávka pro malé děti je malá - je to možné. Jsem bez

3 roky, 5 měsíců ago Vanishables

Stejně jako mé dítě je velmi trápeno, když má vycpaný nos. Co se nesnažilo. Ošetřené a lidové prostředky a spreje. Ale většina kapek a sprejů byla vedlejšími produkty...

3 roky, 6 měsíců ago Savannintly

Jako obvykle, mateřská škola začíná nemocemi a my nejsme výjimkou. Nejdřív se objevily huby, pak kašel a komplikace do uší. Rýma musí být ošetřena, jakmile začne, není to...

3 years, 6 months ago Seemy

Sprej nosní dítě Tezin koupit mé děti v období zimy. Řeknu hned, že to nevyléčí zima, je to jen vazokonstriktor - na chvíli se zmenšuje. Mám dítě...

http://no-allergy.ru/2018/02/24/sprey-dlya-detey-tizin-otzyvy/

Tizin Alergie

Formy propuštění

Pokyny tizina Aerdzhi

Alergie na tizin (levokabastin) je dlouhodobě působící antialergikum. Selektivně inaktivuje receptory histaminu Hl. Po injekci do nosních průchodů eliminuje známky rýmy alergického původu (hojný hlen z nosu, kýchání, nepohodlí v nosní dutině). Místní akce se vyvíjí během pěti minut a trvá až 12 hodin. Maximální koncentrace účinné látky v krvi je zaznamenána v průměru tři hodiny po intranasální injekci. Přibližně polovina podané dávky účinné látky interaguje s plazmatickými proteiny. Poločas léku se mění v rozmezí od 35 do 40 hodin. Eliminace z těla se provádí převážně močí. Alergie na tizin se používá jako prostředek symptomatické léčby intermitentní a celoroční rýmy alergického původu. Jedna dávka - dvě injekce do každé nosní dírky. Frekvence použití - 2 krát denně. Trvání léčby - do odstranění příznaků nemoci. S jasným klinickým obrazem je možné zvýšit dávkování až 3-4krát denně. Před intranasální injekcí léku musí být vyfouknuta a během injekce - inhalovat vzduch nosem. Před každou injekcí lahvičku důkladně protřepejte. Nejběžnější vedlejší účinky, které byly zaznamenány během klinických studií s léčivem: nevolnost, sinusitida, bolesti hlavy, závratě, ospalost, bolestivost v krku a hrtanu, krvácení z nosních průchodů, pocit palpitace, únava, podráždění nosní sliznice. V pediatrické praxi se lék užívá poté, co pacient dosáhl věku šesti let. Alergie na tizin se nepoužívá v případě individuální intolerance na léčivou látku nebo pomocné složky léčiva.

U starších lidí a pacientů s renální insuficiencí se lék používá s maximální opatrností. U těhotných žen nebyla bezpečnost léčiva zkoumána, proto je předepsána pouze po důkladném posouzení poměru přínos / újma. Během období kojení se lék nepoužívá. Při použití přípravku Tizina Alergi v dávkách uvedených v návodu k použití lék zpravidla nezpůsobuje klinicky významnou sedaci a nesnižuje rychlost reakce. V případě sedativního účinku se doporučuje omezit nebo zcela odmítnout práci s potenciálně nebezpečnými mechanismy, včetně řídit auto. Léčivo nevstupuje do klinicky významných interakcí s alkoholem. Levocabastin s intranazálním podáním v doporučených dávkách nepotencuje sedativní účinek diazepamu a jiných trankvilizérů. Léky, které inhibují aktivitu enzymů CYP3A4 (například antifungální lék ketokonazol nebo antibiotikum erthromycin) neovlivňují farmakokinetické parametry levokabastinu, když jsou injikovány do nosních cest. Údaje o možnosti klinicky významných farmakologických interakcí s jinými intranazálními léky jsou nedostatečné, s jednou výjimkou: bylo zjištěno, že současné podávání alergie Tizin s oxymetazolinem snižuje absorpci levokabastinu v nosní sliznici. O případech předávkování v lékařských zdrojích chybí informace. Příznaky předávkování v případě náhodného perorálního podání: hypotenze, rychlý srdeční tep, sedace. V takových případech je nutné zvýšit diurézu, aby se urychlila eliminace levokabastinu. K tomu, zvýšit příjem vody a předepsat diuretika.

http://protabletky.ru/tyzine-alergy/

Tizin Alergi

Tizin Alergi: návod k použití a recenze

Latinský název: Tyzine Allergy

Kód ATX: R01AC02

Léčivá látka: levokabastin (levokabastin)

Výrobce: Janssen Pharmaceutica (Belgie)

Aktualizace popisu a fotografie: 22/22/2018

Ceny v lékárnách: od 155 rublů.

Tizin Alergi je lokální antialergický lék používaný v ORL praxi.

Forma uvolnění a složení

Forma dávkování - nazální dávkování ve spreji: bílá homogenní suspenze (v krabičce 1 lahvička po 10 ml s ochranným víčkem a sprejem).

Složení 1 ml spreje:

 • účinná látka: levokabastin - 0,5 mg (hydrochlorid levokabastinu - 0,54 mg);
 • pomocné složky: benzalkóniumchlorid - 0,15 mg (ve formě 50% roztoku - 0,03 ml); hydrogenfosforečnan sodný - 8,66 mg; propylenglykol - 0,048 26 ml; edetát disodný - 0,15 mg; monohydrát hydrofosforečnanu sodného - 5,38 mg; polysorbát 80-1 mg; hypromelóza - 2,5 mg; voda pro injekce - do 1 ml.

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Tizin Alergi patří mezi antialergické léky, selektivní blokátory histaminu H.1-dlouhodobě působící receptory. Pomáhá eliminovat příznaky alergické rýmy - nosní výtok, kýchání, svědění v nosní dutině.

Místní účinek se vyvíjí během 5 minut po injekci, doba trvání je 12 hodin.

Farmakokinetika

Po každém intranazálním podání jednorázové dávky (0,05 mg) se absorbuje 0,03 až 0,04 mg levokabastinu. Čas na dosažení Cmax (maximální koncentrace látky) v plazmě - přibližně 3 hodiny.

Vazba levokabastinu na plazmatické proteiny je přibližně 55%.

Hlavním metabolitem levokabastinu je acylglukuronid. Vzniká v játrech glukuronidací (hlavní cesta tvorby metabolitů).

T1/2 (eliminační poločas) levokabastinu - od 35 do 40 hodin. Vylučuje se převážně v nezměněné podobě ledvinami.

Indikace pro použití

Podle instrukcí je přípravek Tezin Alerdzhi předepisován pro symptomatickou léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy.

Kontraindikace

 • věk do 6 let;
 • období laktace;
 • individuální intoleranci na složky léčiva.

Relativní (Tezin Allergy je předepsán pod lékařským dohledem):

 • porucha funkce ledvin;
 • pokročilý věk;
 • těhotenství

Návod k použití Tizina Alergi: metoda a dávkování

Sprej Tizin Alerdzhi určený pro intranasální injekce.

Lahvička před každým použitím by měla být protřepána.

Doporučený režim léku (bez ohledu na věk): 2x denně, 0,1 mg (2 dávky) v každém nosním průchodu. V případě potřeby lze zvýšit frekvenci užívání až 3-4krát denně.

Léčba by měla být prováděna až do vymizení symptomů.

Nosní dutina musí být před použitím spreje vyčištěna. Během zavádění léku je třeba intenzivně dýchat nosem.

Před prvním použitím odstraňte ochranný kryt a několikrát stiskněte stříkací trysku (dokud se neobjeví bublinka mlhy).

Vedlejší účinky

Možné vedlejší reakce (> 10% - velmi často;> 1% a 0,1% a 0,01% a

Tizin Alergi: ceny v internetových lékárnách

TIZIN ALERDZhI 50mkg / dávka 10ml sprej nosní dávky

Tizin Alergi sprej nosní 50 mcg / dávka 10 ml 100 dávek

Tezin Alergi Sprej nosní 50 mcg / dávka 100 dávek (10 ml)

Vzdělání: První Moskevská státní lékařská univerzita pojmenovaná po I.M. Šechenov, specialita "Všeobecné lékařství".

Informace o léku jsou zobecněné, jsou poskytovány pro informační účely a nenahrazují oficiální pokyny. Vlastní ošetření je nebezpečné pro zdraví!

Průměrná délka života leváků je nižší než pravák.

Čtyři plátky tmavé čokolády obsahují asi dvě stě kalorií. Takže pokud nechcete být lepší, je lepší jíst více než dva plátky denně.

Padající z osla, s větší pravděpodobností prolomíte krk než pád z koně. Jen se nesnažte vyvrátit toto prohlášení.

Hmotnost lidského mozku je asi 2% celkové tělesné hmotnosti, ale spotřebuje asi 20% kyslíku vstupujícího do krve. Tato skutečnost činí lidský mozek extrémně náchylný k poškození způsobenému nedostatkem kyslíku.

Během kýchání naše tělo zcela přestane fungovat. Dokonce i srdce se zastaví.

Naše ledviny jsou schopny vyčistit tři litry krve během jedné minuty.

Játra jsou nejtěžší orgán v našem těle. Průměrná hmotnost je 1,5 kg.

Američtí vědci provedli experimenty na myších a dospěli k závěru, že šťáva melounu zabraňuje rozvoji aterosklerózy. Jedna skupina myší pila prostou vodu a druhá melounová šťáva. V důsledku toho byly cévy druhé skupiny prosté cholesterolových plaků.

Vědci z University of Oxford provedli sérii studií, v nichž dospěli k závěru, že vegetariánství může být škodlivé pro lidský mozek, protože vede ke snížení jeho hmotnosti. Proto vědci doporučují nevylučovat ryby a maso z jejich stravy.

Bývalo to, že zívání obohacuje tělo kyslíkem. Toto stanovisko však bylo vyvráceno. Vědci dokázali, že se zíváním člověk ochlazuje mozek a zlepšuje jeho výkon.

Každý má nejen jedinečné otisky prstů, ale i jazyk.

Ve snaze vytáhnout pacienta ven, lékaři často jdou příliš daleko. Například, jistý Charles Jensen v období 1954 - 1994. přežil více než 900 operací na odstranění neoplasmu.

Lidská krev „prochází“ nádobami pod obrovským tlakem a v rozporu s jejich integritou je schopna střílet na vzdálenost až 10 metrů.

Ve Spojeném království existuje zákon, podle kterého může chirurg odmítnout operaci pacienta, pokud kouří nebo má nadváhu. Člověk by se měl vzdát špatných návyků a pak možná nebude potřebovat operaci.

Práce, která není v souladu s touhou osoby, je pro jeho psychiku mnohem škodlivější než nedostatek práce.

Dětský oftalmolog je lékař, který je zodpovědný za prevenci, diagnostiku a léčbu očních onemocnění. Patologické znaky v orgánech vidění

http://www.neboleem.net/tizin-alerdzhi.php

TIZIN ® ALERGY

PRO DOSPĚLÉ A DĚTI OD 6 LET

TIZIN ® ALERGY

PRO DOSPĚLÉ A DĚTI OD 6 LET

Pomáhá eliminovat příznaky alergie

Renorea, kýchání,
nosní svědění

Poslední generace léků

Pouze 1
antihistaminikum
drog
levokabastin 2

Po celou sezónu

Aplikace
není omezen
čas 3

Výhody Tizin ® Alergi:

Pohodlný sprej

Podporuje akci po 5 minutách 2

Může pracovat až 12 hodin

Povoleno pro dospělé a děti od 6 let

1 ml přípravku obsahuje:

účinná látka: hydrochlorid levokabastinu (0,54 mg) v množství 0,5 mg levokabastinu;

pomocné látky: propylenglykol 48,26 μl, hydrogenfosforečnan sodný 8,66 mg, monohydrát hydrogenfosforečnanu sodného 5,38 mg, hypromelóza (2910 5 mPa.s) 2,50 mg, polysorbát 80 1,00 mg, benzalkoniumchlorid 0,15 mg (ve formě 50% roztoku 0,03 ml), edetátu disodného 0,15 mg, vody pro injekce do 1,0 ml.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina - antialergické činidlo - blokátor H1-histaminového receptoru.

Kód ATX - R01AC02

Farmakodynamické vlastnosti

Levocabastin je selektivní blokátor receptorů histaminu H1 s dlouhodobým účinkem. Místní účinek se projeví po 5 minutách a působení trvá 12 hodin. Nosní sprej Tizin® Alergi po intranasálním podání eliminuje příznaky alergické rýmy: nosní výtok, kýchání, svědění nosu.

Farmakokinetické vlastnosti

Při každém intranazálním podání rychlostí 50 µg / dávka se absorbuje přibližně 30–40 µg levokabastinu, maximální koncentrace levokabastinu v krevní plazmě se dosáhne přibližně 3 hodiny po nasálním podání. Levocabastin je přibližně 55% vázán na plazmatické proteiny.

Hlavní metabolit levokabastinu, acylglukuronid, vzniká během glukuronidace, která je hlavní metabolickou cestou. Levocabastin se vylučuje převážně močí v nezměněné formě (přibližně 70% absorbovaného množství). Poločas levokabastinu je přibližně 35-40 hodin.

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Symptomatická léčba sezónní a celoroční alergické rýmy.

KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost na kteroukoli složku léčiva.

Dětský věk do 6 let.

S POZOREM

Pacienti s poruchou funkce ledvin a starší osoby.

ŽÁDOST O PREGNANCI A LAKOVÁNÍ

Spolehlivé údaje o použití nosního spreje "Tizin ® Alergi" u těhotných žen nejsou k dispozici. Nosní sprej Tizin® Alergi by proto neměl být během těhotenství podáván, pokud zamýšlený přínos pro matku neodůvodňuje potenciální riziko pro plod.

Na základě stanovení koncentrace levokabastinu ve slinách a mateřském mléku u kojících žen, které dostaly 0,5 mg levokabastinu perorálně jednou, se očekává, že přibližně 0,6% celkové intranazální dávky levokabastinu může být během kojení přeneseno na dítě. Vzhledem k omezenému počtu klinických a experimentálních údajů se doporučuje používat opatrně při použití nosního spreje "Tizin ® Alerdzhi" u kojících žen. Pokud je to nutné, jmenování léku během kojení by mělo ukončit kojení.

ZPŮSOB PODÁNÍ A DÁVKY

Intranasálně pro dospělé a děti od 6 let, 2 dávky (100 μg) v každém nosním průchodu 2x denně. Užívání léku by mělo pokračovat, dokud nebudou odstraněny symptomy.

V případě závažnosti symptomů můžete aplikovat 3-4krát denně. Pacienti by měli být upozorněni na nutnost uvolnit nosní průchody před použitím spreje a inhalovat nosem během podávání.

Před prvním použitím odstraňte ochranný kryt a opakovaně tiskněte rozprašovací trysku, dokud se neobjeví oblak „mlhy“. Láhev je připravena k dalšímu použití.

Před každým použitím lahvičku protřepejte. Drogy vdechují nosem.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi často (> 1/10), často (> 1/100, 1/1000, 1/10000, ® Alergie.)

Současné podávání inhibitorů izoenzymů CYP3A4 ketokonazolu nebo erythromycinu neovlivnilo farmakokinetiku levokabastinu, když bylo podáváno nazálně.

Možné lokální interakce s jinými nazálními preparáty nebyly dostatečně studovány, s výjimkou interakce s oxymetazolinem, který může přechodně snížit absorpci levokabastinu, když je podáván nazálně.

VPLYV NA SCHOPNOST SPRÁVY VOZIDLA A POUŽITÍ TECHNIKY

Nosní sprej "Tizin ® Alerdzhi" v doporučené dávce obvykle nemá klinicky výrazný sedativní účinek a nesnižuje rychlost reakce ve srovnání s placebem. V případě ospalosti byste se neměli zabývat potenciálně nebezpečnými činnostmi, které vyžadují zvýšenou pozornost a rychlost psychomotorických reakcí.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Pokud se léčivý přípravek dostal do rozpadu nebo uplynula doba použitelnosti - nevyhazujte jej do kanalizace nebo na ulici! Položte lék do sáčku a vložte ho do koše. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí!

Nosní dávka se nastříká 50 mcg / dávka.

Na 10 ml (100 dávek) přípravku v lahvičce z polyethylenu vysoké hustoty s rozprašovačem a ochranným víčkem z polyethylenu o nízké hustotě.

Na 1 lahvičku s instrukcí pro aplikaci v kartonovém obalu.

Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

http://www.tyzine.ru/preparaty/tizin-alerdzhi

Tizin Alergi Spray (TYZINE ALERGY) - recenze

Pomáhá při alergické rýmě.

Plusy: Efektivní. Bez barvy a vůně. Eliminuje symptomy rýmy.

Nevýhody: Vážení.

Přehled: Indikace jsou sezónní a celoroční alergická rýma. Moje neteř trpí jen sezónně. Během kvetení na jaře. Její kapky pomáhají dobře. Stříkačku aplikujte dvakrát denně. Akce trvá 12 hodin. Lék je určen pro dospělé a děti od šesti let. I těhotná a kojící může být přísně předepsána lékařem. Lék zmírňuje zánět. Nos se zastaví. Zčervenání také ustupuje. Eliminuje svědění nosu a kýchání. To jsou všechny příznaky. Používejte pohodlně. Potřebuju... Další

http://vseotzyvy.ru/item/18501/reviews-tizin-alerdzhi-sprej-tyzine-alergy/

Sprej Tizin - pohodlný a rychlý způsob, jak se vyrovnat s chladem dětí

Dokonce i obvyklý výtok z nosu u dětí může vyděsit mladou matku. Dítě kýchá, je pro něj těžké dýchat, je zlobivý. Sprej Tizin - skvělý způsob, jak se vyrovnat s dětskými onemocněními. Rychle odstraňuje nepříjemné příznaky a usnadňuje dýchání při nachlazení a alergiích.

Přehled léků pomůže rodičům pochopit složitosti používání přípravku Tizin pro různé typy rýmy u dětí.

Tezin pomáhá rychle odstranit ucpaný nos, obnovuje podrážděné sliznice.

Složení a akce Tizina

V řadě spreje Tizin prezentoval léky pro dospělé a děti.

Přípravek Tizin Xylo a přípravek Tizin Xylo Bio 0,05 jsou navrženy s ohledem na vlastnosti těla dítěte a jsou doporučeny pro užívání od 2 do 6 let. Přípravek Tizin Alergi je lékem proti alergické rýmě, návod k použití naznačuje, že může být používán od 6 let.

 • Hlavní účinnou látkou dítěte Tizin Xylo je hydrochlorid xylometazolinu. Tento vazokonstrikční lék snižuje otok nosní sliznice. Vzhledem k této vlastnosti, po 5-10 minutách po aplikaci, dítě se stává snadnější dýchat. Přispívá také k lepšímu vypouštění, stagnaci v nose a vytváření pocitu přetížení.
 • Sprej Tizin Sour Bio obsahuje kromě hydrochloridu xylometazolinu také stříbro, které zabraňuje šíření patogenních bakterií a zvlhčuje nosní sliznice.

Tizin Xylo BIO obsahuje ionty stříbra, které neutralizují bakterie.

 • Tizin Alergi je účinný při běžném nachlazení způsobeném alergiemi. Hlavní složkou je hydrochlorid levokabastinu. Léčivý prostředek zmírňuje svědění v nose, kýchání a snižuje množství hlenu.

Výrobcové, formy vydání a ceny

Spreje jsou vyráběny v Evropě. Tezin Xylo přichází do Ruska z Francie a Xylo Biot pochází z hlavního města Španělska. Společnost Tizina pro alergie uvedla americkou společnost Johnson Johnson.

V krabičce je vždy uveden návod k použití.

Nástroj lze volně zakoupit v každé lékárně. Průměrná cena:

 • Tizin Ksilo (140 dávek) - 100 r;
 • Tizin Xylo Bio (140 dávek) - 210 r;
 • Tizin Alergi (100 dávek) - 170 p.

Sprej Alergy rychle pomáhá odstranit příznaky alergií v nosní dutině.

Indikace pro použití

Použijte Xylo a Xylo Bio, pokud:

 • dítě má běžné akutní respirační onemocnění doprovázené zimou;
 • lékař diagnostikoval rýmu - zánět nosní sliznice;
 • dítě má sinusitidu nebo zánět středního ucha - lék usnadní odchod z větví;
 • určené pro diagnostiku nosních průchodů.

Hlavní indikací pro Tizin Allergy je rýma, kongesce nosu a intenzivní sekrece hlenu v důsledku alergií.

Podle lékaře jsou děti Tizin užitečné pouze tehdy, když:

 • pro dítě je těžké dýchat nejen nosem, ale i ústy;
 • zvýšená teplota;
 • diagnostikována otitis.

Přípravek vám pomůže s otitidou.

Jak používat sprej Tizin

Pečlivě si přečtěte návod dodaný s každým obalem. Při léčbě dítěte je zvláště důležité dodržování pravidel a dávkování, protože tělo dítěte není plně přizpůsobeno okolním podmínkám. Sprej je výhodnější než jiné dávkové formy: postačuje 1-2 postřiků. To šetří čas, a pro děti se stává vzrušující hra - to je někdy nemožné přesvědčit dítě, aby vrátil hlavu a sedět tiše, zatímco pohřbívá nos kapky.

Postup při podávání žádostí

Aby bylo možné správně používat Tizin:

 1. otevřete víčko;
 2. opakovaně tiskněte postřikovač a vytvořte malý oblak;
 3. jemně vložit sprej do nosní dírky;
 4. klikněte na něj tolikrát, kolikrát předepsal lékař;
 5. ujistěte se, že láhev je ve svislé poloze;
 6. Dávkovač nestříkejte dolů ani vodorovně.

Láhev udržujte ve vzpřímené poloze!

Dávkování

Doporučená dávka prostředků z běžného nachlazení - 1 sprej do každé nosní dírky, 1x nebo 2x denně. Lékař může změnit dávku v závislosti na onemocnění a symptomech.

 • Sprej s koncentrací účinné látky 0,05 je určen pro děti od 2 do 6 let
 • V léčbě dětí starších 6 let, lékaři doporučují používat Tizin 0,1 třikrát denně.
 • Pro alergie lze přípravek Tizin Alergi používat pouze v případě, že je dítě ve věku 6 let. S tímto:
  • použijte lék 2x denně, pokud alergie není příliš silná, a 3-4krát, pokud příznaky představují velké nepříjemnosti;
  • Do každé nosní dírky udělejte 2 spreje.

Stáhněte si návod k obsluze pro Tizin Xylo, Xylo Bio, Alerzhdi →

Kontraindikace a nežádoucí účinky

Tizin Xylo a Xylo Bio 0.05 nelze použít:

 • je-li dítě mladší dvou let;
 • s nesnášenlivostí součástí nástroje;
 • s těžkými patologiemi srdce;
 • po operaci mozku;
 • je-li zánět sliznic nosu chronický a vede k jejich atrofii.

Přípravek Tizin Alergi nepoužívejte, pokud je dítě mladší 6 let (můžete mít alergickou reakci na léčivo) a na onemocnění ledvin.

Vedlejší účinky jsou velmi vzácné. Zobrazují se jako:

 • pálení a otok nosní sliznice;
 • zvýšené kýchání;
 • bolesti hlavy;
 • poruchy spánku

Někteří rodiče ohlásí ospalost u dětí po užívání léku.

Dlouhodobé užívání léku může způsobit suchou rýmu. Projevuje se zánětem sliznic a tvorbou kůry na nose.

Vedlejší účinky Tizin alergie jsou velmi vzácné. Jejich příznaky jsou:

 • nevolnost;
 • kašel;
 • závratě;
 • krvácení z nosu;
 • bolest v krku;
 • vysoká únava.

Přístroj nikdy nesmí být užíván orálně a nesmí překročit dávku. Pokud se to stane, pak je tu nevolnost, zvracení, ospalost, narušení srdce. Pokud se tyto příznaky objeví, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Recenze maminek a lékařů

Účinnost prostředků potvrzují recenze kupujících a lékařů. Zde je to, co říkají maminky a pediatrové:

Marina, matka čtyřletého Antona:

„Nedávno můj syn onemocněl. Nějaký virus s horečkou, nosem dusný. Zpočátku myl solankou, ale nepomohl, bylo těžké pro dítě dýchat. Rozhodl jsem se zkusit Tizin. Jednal okamžitě - cévy se zúžily a hlen se začal vzdalovat. Dítě vyfouklo nos a normálně dýchalo. Je to velmi pohodlné použití - stačí stříkat 2 krát, to je dost. Stojí za to trochu, jen 100 rublů. Skvělý nástroj, který vám pomůže z dusného nosu! “

Sprej usnadňuje vyprazdňování hlenu.

Olesya, matka 3leté Ira:

„Kupuji Tizin své dceři. Je to levné a pomáhá skvěle. Líbí se mi, že je snadno ovladatelný, dávkovač stačí vložit do nosu dítěte. I když se otočí, všechno dopadne velmi rychle. Po prvním okamžiku Irka téměř okamžitě měla svědění nosu a kýchání se zastavilo. Pro mě je také důležité, aby dívka snášela lék dobře - žádné vedlejší účinky, žádné alergie. Navíc si přečtěte recenze a nakonec jste přesvědčeni, že měli pravdu. V důsledku toho se zastavila na Tizine. “

„Často předepisuji lék pro malé děti. Je to dobře zúžení cév, neumožňuje šíření zánětu. Líbí se mi rychlý efekt, děti doslova po 5 minutách začnou volně dýchat. Používám ho pro své vlastní dítě a pro sebe. Jediné negativní je, že si na to můžete zvyknout, takže doporučuji, aby se s nimi zacházelo déle než 5 dní.

Lék je předepisován dětem od 2 let.

Co může nahradit Tizin

Tizin může být nahrazen analogy na bázi stejné účinné látky.

http://o-my-baby.ru/zdorovie/lekarstva/ot-nasmorka/tyzine.htm

Tizin alergie dítě 1,8 g?

Související a doporučené otázky

1 odpověď

Hledat místo

Co když mám podobnou, ale jinou otázku?

Pokud jste mezi odpověďmi na tuto otázku nenalezli potřebné informace nebo se váš problém poněkud liší od předloženého problému, zeptejte se lékaře na další otázku na této stránce, pokud se jedná o hlavní otázku. Můžete také položit novou otázku a po chvíli na ni naši lékaři odpoví. Je to zdarma. Potřebné informace můžete také vyhledat v podobných otázkách na této stránce nebo na stránce vyhledávání na webu. Budeme velmi vděční, pokud nás doporučíte svým přátelům na sociálních sítích.

Medportal 03online.com provádí lékařské konzultace v režimu korespondence s lékaři na místě. Zde získáte odpovědi od skutečných lékařů ve vašem oboru. V současné době poskytuje místo poradenství v 46 oblastech: alergik, venereolog, gastroenterolog, hematolog, genetik, gynekolog, homeopat, dermatolog, dětský gynekolog, dětský neurolog, dětský neurolog, dětský endokrinolog, dietolog, imunolog, infektolog, dětský neurolog, pediatrický chirurg, dětský endokrinolog, odborník na výživu, imunolog, infektiolog, dětský endokrinolog, odborník na výživu, imunolog, infekce logoped, Laura, mamolog, lékařský právník, narkolog, neuropatolog, neurochirurg, nefrolog, onkolog, onkolog, ortopedický chirurg, oftalmolog, pediatr, plastický chirurg, proktolog, psychiatr, psycholog, pulmonolog, revmatolog, radiolog, sexuolog-androlog, zubař, urolog, lékárník, bylinkář, flebolog, chirurg, endokrinolog.

Odpovídáme na 95,59% otázek.

http://03online.com/news/tizin_alerdzhi_rebenku_18_g/2017-6-4-299758
Více Články O Alergenech